Kinderarbeid-door-de-eeuwen-heen.jouwweb.nl

Het kinderwetje van Van Houten

Op 19 september 1874 bedacht meneer Samuel van Houten een wet waarbij het verboden werd om kinderen tot 12 jaar te laten werken. De kinderen mochten niet meer in fabrieken en werkplaatsen werken. De kinderen mochten wel thuis en op het land werken. Kinderarbeid in Nederland was heel gewoon tot aan de 19e eeuw. Steeds meer mensen werden het oneens met de kinderarbeid. De liberalen, mensen die meer vrijheid wilden, vonden het echter wel goed. Het werd bijna niet gecontroleerd of de wet nageleefd werd. Daarom bleef de kinderarbeid in fabrieken toch nog door gaan. Vanaf 1882 was er de Arbeidsinspectie. Zij controleerden of de wet werd nageleefd. Degene die zich niet aan de wet hield, kon een boete krijgen en zelfs in de gevangenis komen. 

Samuel van Houten 

In 1901 kwam de leerplicht. De leerplicht was er voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De kinderen moesten naar school, het was verplicht. In 1969 werd de tijd dat je op school moest zitten verlengd naar 9 jaar. In 1975 was het 10 jaar geworden. 

een klas rond 1900 

Maak jouw eigen website met JouwWeb